PL / EN

Czym jest kampania 4U ?

  • Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  • Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego

  • Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli


Pierwsze sekundy – to one
są kluczowe w momencie zagrożenia

logo 4u

Każdy może być świadkiem takich wydarzeń
Bez względu na miejsce, w którym jesteś – w kraju czy za granicąWłaściwa reakcja – zgodna z zasadą postępowania w 4 krokach (4U!) może uratować życie

kreska
po1uwaważaj

Zwracaj uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób.
Nigdy nie bądź obojętny.
Uważaj! Informacje o zagrożeniu przekazuj na numer alarmowy 112.

kreska2
po2uciekaj

Jeśli usłyszysz wybuch lub strzały – nie podchodź!
Jeśli możesz – uciekaj!
Nie wracaj na miejsce zdarzenia.
Informuj mijane osoby o zagrożeniu.

kreska3
po3ukryj się

Jeśli ucieczka nie jest możliwa lub jest zbyt niebezpieczna, ukryj się!
Zabarykaduj pomieszczenie, wycisz telefon i odsuń się od okien i drzwi.

kreska3
po4uwaważaj

Jeśli nie możesz się ukryć ani uciec – udaremnij atak!
Działaj przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami.

Pamiętaj!

W sytuacji zagrożenia telefon służy do wezwania pomocy, nie do rejestracji zdarzeń.
Nie rób zdjęć, nie nagrywaj filmów!

koło szare koło szare koło szare koło pomarańczowe koło czare małe
Pamiętaj!

W pierwszych sekundach i minutach podczas zdarzenia o charakterze
terrorystycznym to TY jesteś odpowiedzialny za siebie i swoich bliskich!
Bądź uważny, działaj zdecydowanie i chroń swoje życie.Kampania została sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerwy celowej przeznaczonej na wdrożenie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”

sheet